6.7.10

In memorian - Avo Hein

Laupäeval, 3.juulil suri ootamatult endine kooli direktor Avo Hein. Ta töötas Porkuni koolis direktorina aastatel 1987 - 2005 ja andis kurtidele õpilastele matemaatika tunde.
Matus 9.juulil kell 12 Porkunis.

2 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

See ei ole võimalik. Mis juhtus? Südamlik kaastunne omastele.

Anonüümne ütles ...

Mälestustekillukesed

Avo Hein

Nõuka-aja lõpul pandi kooli õlule sageli võimatuid ülesandeid - laiaulatuslik lagunenud hoonete remont, põllumajanduslik tootmine kasumiga, õpetajaskonnale küttepuude kohaletoimetamine jne. Kõikide nende tegevuste sooritamiseks puudusid arvestatavad tehnilised ressursid
Uue aja algul hakkasid toimuma pidevad rünnakud kooli eksistentsi pihta, mis kulmineerusid aastal 1996. Meid päästis üksnes õpetuse profiili pidev muutmine (abiklassid, toimetulekuklassid, liitpuudeliste klassid...)
Kõik rasked ajad said üle elatud tänu üksmeelsele ja tublile kollektiivile.
Poliitiline otsus uue hoonetekompleksi püstitamise osas annab tunnistust kooli vajalikkusest pikemas perspektiivis.
Soovin minagi, et Porkuni Kool kestaks veel kaua.

Allikas: http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=375904/Porkuni_Kool_A5.pdf