11.1.15

Porkuni kool 90 aastatSel aastal täitub Porkuni kool 90 aastat.
Porkuni Kooli lugu saab alguse 1924.a. 15. mail, mil kurtidele lastele rajatud kool Vändrast Porkunisse kolis. Tollane koolijuht oli Volmer Univer. Kooli pidulik avamine toimus aga alles 11. jaanuaril 1925.a. Aastakümnete jooksul on koolis õpetatud erivajadustega lapsi. Kooli on juhatanud 8 direktorit ja läbi aegade on koolil olnud 7 nime. (www.porkunikool.ee)Sügisel 1920.aastal tehti ettepaneku Vändra kurtide koolis õppenõukogus, et otsida suuremat koolimaja. Sellepärast, et koolis mahub 60 õpilast ning oli õppimise soovijaid ootejärjekorras. Kool arvas, et võis kolida Käru mõisa. Haridusministeerium pakkus 8 mõisa Eestimaal. Kooli direktor Univer külastas kõiki mõisa ja leidis sobivat asukohta Porkunit.
1924.aasta kevadel tehti ehitustööd Porkuni mõisas. Tuli vaheseinu maha lõhkuda, ümber paigutada, üles ehitada. Pööningule ehitati magalad, keldrikorrusele köök, sööklad, laoruumid. Ehitati veevärk, elekter  ja auru keskküte. Ümberehituste lõpetamise tähtpäevaks oli ette nähtud 1. detsember 1924, kuid alles 5-ndaks jaanuariks oli osa ruume niikaugele valminud.
Koolil oli tohutu palju inventari, sellepärast kestis selle vedu ka õige kaua. Vändrast Lauri jaama veeti autoga. Kui vagun oli täis, siis  saadeti see Tamsallu ja auto võttis Vändrast õpetaja Kenkmaa kraami peale ning viis selle otseteed Porkunisse. Tamsallu saabunud kooli inventari vedas auto Porkunisse ja sõitis jälle Vändrasse uut vagunit laadima. Õpetaja Kenkmaa jäi Porkunisse varandust valvama.
Mitmel korral tuli auto rikkeid, millede kõrvaldamine mõnikord mitu päeva aega võttis. Ümberkolimist alustati augustikuu lõpul ja viimane ešelon (11 kitsarööpmelise vagunit) elus inventariga saabus Tamsalu jaama 11. novembril 1924. a. Sellega lõppes ümberkolimine.
Õpetajatepere oli juba detsembri alguseks Porkunisse kogunenud ja asus kooli ruumide korrastamisele, nii palju kui remonditööd seda võimaldasid. 15. detsembrist alates pandi maksma ajutine valvekord, sest mõned õpilased olid juba kooli saabunud.

Pühapäeval, 11. jaanuaril 1925 oli uue koolimaja pidulik üleandmine. Selleks puhuks saabus Porkunisse selleaegne haridusminister professor Rahamägi, kes pidas peale vaimulikku talitust avamiskõne ja andis koolimaja võtme direktor Univerile pidulikult üle ning kingituse vabariigi valitsuse poolt härra Univeri 60. a. sünnipäeva ja 38 a. ametijuubeli puhuks, nimelt kirjutuslaua garnituuri ühes lauakellaga. (Päevaleht, Tallinn 13. jaanuar 1925 nr. 11 lk 2). Järgnesid  kooli juhataja, kurtide seltsi eestseisu liikme Luhti, kooli kasvandikkude, Viru maakonnavalitsuse liikme Rosenbergi, koolinõunik Meose jt kõned.

(Vaba Maa, Tallinn 13.jaanuar 1925 nr. 9 lk 4)
Kommentaare ei ole: